GelStrike är ej till för kommersiellt bruk som uthyrning! Gel Strike passar för lek hemma och för privatpersoner.