Köpvillkor

Allmänna köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid köp av Hypersports produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Hypersports.
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Hypersports de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd. Målsman för minderårig beställare kan kontakta oss här.

2. Beställning

2.1 Beställning av Hypersports produkter sker via hypersports.se. För att en beställning skall vara bindande för Hypersports, måste beställningen skriftligen bekräftas av Hypersports före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Hypersports sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Hypersports ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
2.2 Beställning av licensfria luftvapen (markörer) samt tryckkärl måste göras av person som fyllt 18 år. I detta fall gäller inte punkt 1.3 i den mening att målsmans tillstånd krävs för beställning.
2.3 Vid avbeställning där beställning innehåller icke lagervara förbehåller Hypersports sig rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen, (projektering, beställningskostnader, lagerkostnad och så vidare) allt enligt konsumentköplagen (1990:932) 41 §. Detta gäller främst produkter som innebär stor ekonomisk belastning för Hypersports, exempelvis beställning av tävlingsbanor, pallar med boll eller parkutrustning.
2.4  I fall en produkt som beställs skulle vara slut i lager kommer Hypersports meddela kunden om detta. Hypersports reserverar sig för att  problem med lagerstatusen kan uppstå på grund av externa skäl.
2.5  Vid sen avbeställning där Hypersports redan hunnit med att packa och förbereda för utskick förbehåller sig Hypersports sig rätten att kräva ersättning för kostnader vi har haft i samband med beställningen (personalkostnader, packningsmaterial, kostnader för att ta in produkten  i lager och så vidare), motsvarande upp till 20% av produkternas värde.
2.6  Vid beställning av produkter som är "Beställningsvara" tar vi kontakt med våra leverantörer för att se om produkten finns tillgänglig och försöker då ta in produkten så fort som möjligt om det är möjligt. Vid fall där produkten inte finns tillgänglig inom en rimlig tidsram förbehåller sig Hypersports rätten att stryka beställningen, och Hypersports kommer då att meddela kunden om detta. Har en betalning  genomförts återbetalar Hypersports summan.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Hypersports lager. Vid sändningar som skickas med DHL Servicepoint är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Hypersports eller dess ombud. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.
3.2  Hypersports äger sig rätt att vid sånt fall där leveransmetoden är otillräckligt, att ändra denna till en mer passande leveransmetod. T.ex  vid beställande av stora mängder boll som måste fraktas på pall.  Hypersports kommer vid fall som detta ta kontakt med dig som kund för att bekräfta att den nya fraktkostnaden går bra. Är kunden ovillig att  betala det högre beloppet frakt förbehåller sig Hypersports rätten att makulera beställningen.
Vid fall där frakt kostnaden visar sig vara högre än beräknat, äger Hypersports rätten att efterfråga resterande belopp från kunden. Vill kunden ej betala det högre beloppet kommer ordern att avbrytas, och en återbetalning sker för hela ordern till kunden.
3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), samt en hanteringsavgift på 500 kronor.
3.4 Finns det synliga transportskador på paketet så skall du inte hämta ut detta, utan istället kontakta oss så att vi kan lösa detta med transportbolaget. Har du hämtat ut ett paket och inre emballageskada finns skall detta anmälas till transportbolaget samt oss senast 3 dagar efter mottagandet. De flesta uthämtningställen kan hjälpa dig att inspektera godset vid uthämtning om du är osäker på om skador uppstått. Vid direktleverans av paket och pall kan skadade paket och gods tas emot under förutsättningen att detta anmärks när du signerar för godset. Reklamation av frakten och godset skall därefter göras till både transportbolaget och oss inom 3 dagar.
Tar kunden emot gods med tydliga emballageskador utan att anmärka detta vid signering av gods kan inga krav ställas mot Hypersports. Hypersports tar dock på sig ansvaret att hjälpa kunden med reklamationen tills det att beslut tagits av transportbolaget gällande ersättning.
3.5 Hypersports skickar vanligtvis ut sändningar senast 48 timmar (under arbetsdagar) efter beställningen är gjord, och sändningarna har då vanligtvis en leveranstid på 1-3 dagar. Under reor kan beställningar dröja längre för att skickas ut.
3.6 Erbjudandet "Fri Frakt vid köp över 600kr" gäller vid köp i vår webshop, bortsett från beställningar som överstiger 20kg. Erbjudandet gäller ej för produkter när vi håller en rea. Leverans sker med DB Schenker till ombud. Innehåller beställningen produkter där vikten överstiger 20kg gäller ordinarie fraktkostnad.
3.7 Vid upphämtning av produkter vid Hypersports kontor behöver kundens giltiga ID / Leg visas upp. Hämtas beställningen av ett bud behöver både kunden och budet visa upp giltig ID / Leg. OBS! Vi accepterar endast ID / Leg utfärdade av Polisen, Transportstyrelsen eller Skatteverket.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Hypersports häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Hypersports eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Hypersports åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 Priserna angivna på Hypersports hemsida är angivna inkl moms. Detta gäller produkter såväl som tjänster. Moms exkluderas vid köp utanför EU.
5.2  Hypersports förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätt att skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.
5.3 Vid köp mot faktura förbehåller sig Hypersports rätten att göra särskild kreditprövning på orderbeloppet.
5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa  fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2, alternativt att häva köpet.
5.5 Priserna som anges vid beställningstillfället är de som gäller, om Hypersports ej behöver justera dem enligt det som anges under punkt 5.2. Skulle priserna på produkterna sänkas eller höjas på Hypersports.se så kommer det ej att justeras i efterhand.
5.6 Vid användning av en rabattkod appliceras rabatt endast på produkter som inte är rabatterade. Då Hypersports erbjuder Sveriges lägsta priser på vårt utbud har vi ej möjlighet att erbjuda "Rabatt på rabatt".
5.7 Hypersports erbjuder i dagsläget prisgaranti i form av att du som kund kan ta kontakt med oss på Hypersports innan du lägger en beställning, och då informera oss om var produkten kan hittas till ett lägre pris, så får du produkten till samma pris. När vi kontaktas måste en länk till sidan anges och prisgarantin gäller endast produkter som finns i lager hos våra konkurrenter, samt i vårt lager. Samt gäller prisgarantin endast om du anger en Svensk konkurrent. Prisgarantin gäller inte heller retroaktivt. Hittar du ett lägre pris efter beställningen har gjorts så kommer det ej att justeras i efterhand.

5.8 Faktura - Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Hypersports överlåtna till Klarna. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

5.9 Kortbetalning - Betalning med kort sker enligt gällande regler för  online - betalning i Sverige och EU. Vi använder Klarna's certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Pengarna  reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D - Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Hypersports rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Hypersports anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Hypersports genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Hypersports avtalet har Hypersports även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Hypersports egendom till dess de till fullo betalats.
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Hypersports skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte färskprodukter så som boll samt förbrukningsvaror så som t.ex påfylld gas. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick, i tillhörande original kartong. Har förpackningen eller plomberingen brutits omfattas produkten inte längre av ångerrätten. Snabbaste vägen för ångerköp är att följa våra instruktioner på den här länken. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. Observera att varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel inte heller omfattas av ångerrätten, samt gäller inte ångerrätten för Demo ex/Display ex av produkter.

a) Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.
b) Handlar du som företagare har du ingen ångerrätt.
c)  Använda kroppsnära produkter så som underkläder godkänns inte för ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet.
d) Ångerrätten gäller inte för paintballs (betraktas som färskvara) samt vissa specialbeställda produkter. Kontakta oss för mer information.

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss, dock högst två år från inköpsdatumet. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera har Hypersports rätten att byta den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Hypersports. Garantin överlåts inte till en eventuell andrahandsköpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss under garanti. För att garantin skall gälla så skall produkten vara i oförändrat utförande från då den köptes, tillverkarens rekommendationer i enlighet med produktens manual skall även följts.

9.2 Handlar du som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.
9.3 Förbrukningsvaror som batterier (ej boll och gas) lämnas normalt 2 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.
9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.
9.5 Serienumret på de varor som har sådant måste vara intakt för att garantin skall gälla.

10. Ansvar för fel

10.1 Hypersports är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
10.2 Hypersports ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
10.3 Hypersports ansvar omfattar inte heller:

a)  fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b)  fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Hypersports instruktioner;
c)  fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Hypersports kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

10.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Hypersports förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Hypersports ordinarie arbetstid. På Hypersports begäran skall representant från kunden närvara under Hypersports arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Hypersports eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.

10.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Hypersports ansvarar för skall kunden ersätta Hypersports enligt Hypersports vid varje tillfälle gällande prislista.
10.6 Hypersports ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Hypersports med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Hypersports enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
11.2 Hypersports ansvar omfattar endast direkta förluster. Hypersports ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som Hypersports inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
11.3 Skulle Hypersports vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Hypersports fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 Hypersports får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Skiljedom eller tvist

13.1 Privatpersoner: Hypersports följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.
13.2  Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

14. Förändring av försäljningsvillkor

14.1 Hypersports förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor

15. Integritetspolicy - Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar på webben, via vår webshop eller någon annans, behöver du lämna uppgifter om dig själv - Ditt namn och vart du bor, ditt telefonnummer, din e-postadress samt vad du handlar. Eftersom några av våra kunder undrar vad informationen används till beskriver vi här lite mer formellt om hur vi arbetar med information.

Grunden i allt vi  gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information som möjligt. Vi behöver veta var du bor för att kunna skicka varorna hem till dig när du beställer med faktura som betalningsalternativ. Beställer du med kort behöver vi endast en leveransadress. Vill du beställa mot faktura så måste vår samarbetspartner Klarna ha ditt personnummer. Bara då kan du få dina varor hemskickade mot faktura.

När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Kortbetalningar genomförs via Klarna och en säker server. Sen så måste vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv. Ditt telefonnummer uppges via vårt system till DHL för att skicka en avisering när din beställning finns redo att hämtas, samt kan det användas om vi behöver komma i kontakt med dig för något som rör din beställning.

Nedanför följer en mer detaljerad beskrivning.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?
När du handlar hos oss så går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig.

Quickbutik

Vår webshop använder plattformen Quickbutik. Det är en webbutiksplattform där våra produkter, våra sidor med text och allt annat (inklusive den här sidan) du ser i webbshoppen finns samlat. När du lägger en beställning på hypersports.se så gör du det i Quickbutik systemet.

Din beställning hamnar då i en databas hos Quickbutik, som är värd för vår e-handel, som vi och Quickbutik's tekniker har tillgång till. Quickbutik förvarar informationen åt oss men behandlar den inte på något sätt utan vår tillåtelse och att vi begär det. Exempelvis kan vara om en beställning av någon anledning inte gått igenom eller blivit dubbel. Då kan Quickbutik's tekniker undersöka ordern och felsöka när vi ber dem att göra det.

I beställningen finns information om vilka produkter (exempelvis en paintball markör eller mask) du köpt av oss, hur du betalat (men ingen information om kreditkort, personnummer eller liknande), den adress vi ska skicka varorna till.

Det är från vår Quickbutik webshop som du får e-post meddelande om att vi mottagit din order och när vi skickat din order.

Om du reklamerar en produkt eller skickar tillbaka varor till så brukar vi notera det i Quickbutik. En sådan notis kan exempelvis se ut så här:
"Kund vill reklamera TMC markören. Retursedel har skickats ut, och markören är på väg tillbaka. Ny markör skickas ut till kunden idag."

Vi skriver aldrig någon personlig information i notisfältet utan bara sådant som är relaterat till beställningen.

Klarna

När du kommer till kassan så måste du betala för dina varor. Där kan du välja mellan flera olika betalsätt. Beroende på betalsätt så kommer en extern betalningsfömedlare med information om ditt köp.

Har du frågor kring hur Klarna behandlar din information måste du kontakta dem på egen hand.

Paypal (endast tillgängligt för internationella kunder)

Paypal är ett av våra alternativ för betalningar. För frågor hur Paypal behandlar din information måste du kontakta dem på egen hand.

Shipmondo, DB Schenker, DHL, Postnord, UPS

För att kunna levereras till dig skickas sändningen med DB Schenker, DHL, Postnord eller UPS. Ditt namn och leveransadress uppges därför till Shipmondo, en plattform som används för att skicka detaljerna till transportörerna och boka transporten, för att slutföra transporten av produkterna till dig, samt telefonnummer och e-postadress uppges så transportören kan avisera dig när sändningen finns redo att hämtas eller ska levereras till dig. Uppgifterna uppges endast till transportören som transporterar din sändning.

Fortnox

Då beställningsuppgifter måste bokföras skickas de till vårt bokföringssystem. Vi använder oss av Fortnox för bokföring och logistik. Endast ett fåtal anställda inom företaget som har tillgång till systemet och ingen bearbetar dina uppgifter utom vi.

Dina kundmail

Vi använder oss av Oderland's e-posttjänster för att skicka och ta emot mail, samt Googles Gmail alternativt Microsofts Outlook tjänst som klient att visa mail i för vår kundservice mail. När du mailar till [email protected] eller använder dig av vårt kontaktformulär är det alltså en kombination av Oderland och Googles/Microsofts e-posttjänst vi använder. Normalt sett raderar vi inkomna mail när vi svarat/hanterat ert ärende eller senast 2 veckor efter att vi mottagit dom. Behöver vi spara någon information så lägger vi över den informationen i Quickbutik.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning.


Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. Du kan skapa konto på www.hypersports.se och se dina tidigare beställningar. För information gällande beställningar som genomförts i en äldre version av Hypersports webshop, vänligen kontakta oss via mail.


Cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.


Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Efterfråga all information vi har om dig

Vill du veta all information vi har om dig kan du maila in till oss på [email protected] och efterfråga detta, så återkommer vi med alla detaljer kort därefter.

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.
Du kan däremot välja att radera ditt användarkonto om du vill det, och det är bara att höra av dig till oss, så raderar vi kontot åt dig.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Ändringar i Integritetspolicy

Hypersports  förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.