Welcome to Hypersports! We ship products worldwide!

Garanti Policy

Garantins omfattning

Hypersports ger denna garanti åt konsumenter som köpt en produkt från Hypersports. Hypersports garanterar att alla nya produkter är fria från tillverknings eller materialfel för garantiperioden såsom det definierats nedan. Visuella fel omfattas dock ej av garantin. Denna garanti är tillämplig endast på defekter som hittats under garantiperioden och är giltig endast med avseende på produktens ursprungliga köpare.

Hypersports produkter är i enlighet med deras beskrivningar och specifikationer; det är kundens ansvar att se till att  produkterna du köpt är ämnade för det tilltänkta endamålet. Denna garanti är giltig och verkställbar endast i Sverige.

I fallet att en produkt returnerats till oss där kunden hävdar att produkten är defekt, och vi inte kan hitta några problem med produkten kommer Hypersports att behöva debitera kunden en hanteringsavgift från 485 kr för ärendet. Samt debiterar vi kunden för returfrakten (i det fallet att Hypersports stått för returfrakten) och frakten för att skicka ut produkten till kunden igen.

Garantiperiod

Perioden för produktens garanti varierar beroende på produktens  karaktär, nedan följer en lista om produktens garantiperiod om inget  annat finns omnämnt på produktsidan.
 • Markörer gjorda i aluminium eller komposit: 1 år
 • Luftsystem och regulatorer: 1 år
 • Elektriskt drivna magasin: 1 år
 • Markörtillbehör av teknisk karaktär: 1 år
 • Väskor: 1 år
 • Masker: 6 månader
 • Kläder (inkl skydd, podpack): 6 månader
 • Markörer gjorda i plast: 2 månader. Icke elektriskt drivna magasin: ingen garanti
 • Verktyg: ingen garanti

Övriga produkter ej listade: ingen garanti

Garantin omfattar inte heller förbrukningsvaror, pods, sprängbleck och pippåsar.

Utökad garanti

I vissa fall väljer tillverkaren att ge en utökad garanti, ibland till och med livstids garanti. Detta är något som inte förlängs genom Hypersports, utan kunden får då vända sig direkt till tillverkaren. Hypersports åtar sig uppdraget att förmedla kontaktuppgifter till kunden om han så begär dessa.

Speciella instruktioner för garantins giltighet

Tillverkare så som bland annat Planet Eclipse, kräver att man skall registrera sin produkt hos dem för att få garanti. Vi följer i samtliga fall tillverkarens instruktioner runt detta. Detta betyder att garantin kan gå förlorad om markören inte registreras. Detta gäller i stort sett bara markörer hos utvalda tillverkare. Kontakta oss för mer information.

Begränsningar

Garanti gäller inte:
 • Normalt slitage på produkten.
 • Defekter som orsakats av transport eller lagring av produkten.
 • Defekter eller skada förorsakad av inkorrekt användning eller dåligt bevarande.
 • Skada som förorsakats av att instruktionerna i produktens användarmanual inte följts.
 • Skada som härrör sig från modifiering av produkten.
 • Produkten modifierats med delar som inte tillverkas av tillverkaren av produkten.