Välkommen till Hypersports Paintball

Lagar & Regler

I Sverige finns det specifika lagar och regler för just paintball. Det finns även internationella riktlinjer som bör följas. Här nedan går vi igenom några.

I lagen står det;

Under 18 år
Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person som kan ingripa om något händer. Detta gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få licens för den här typen av vapen.

Över 18 år
Du som fyllt 18 år får använda effektbegränsade luft- och fjädervapen utan licens.

Effektbegränsade vapen
Effekten för ett skjutvapen bestäms utifrån kulans/ampullens/projektilens vikt och hastighet. Effekten mäts i joule och gränsen för ett effektbegränsat vapen går vid 10 joule, uppmätt fyra meter från pipans mynning. Gränsen för hel- eller halvautomatiska vapen är en anslagsenergi av 3 joule.

Förvaring
Luftvapen eller vapen som har gjorts varaktigt obrukbara behöver inte förvaras i godkänt vapenskåp, utan kan förvaras på annat säkert sätt, exempelvis i låst vapenställ.

Källa: http://polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Paintballskytte/

I praktiken betyder detta att vem som helst oavsett ålder kan utöva paintball, så länge detta sker med ansvar från en vuxen (om utövaren är under 18 år). Paintballspel skall även utföras på ett ansvarsfullt vis, för att det skall förbli en säker aktivitet.
Lagen är lite luddig med benämningen "vuxen person som kan ingripa om något händer", rent teoretiskt skulle denna person behöva hålla sig inom några meters avstånd från utövaren om denna är under 18 år. Praktiken är lite annorlunda, då det ses som okej (både av arrangörer och Polis) att en vuxen finns på plats. Vi följer därför samma syn på paintballspel, och tillåter spel från 10 år så länge en vuxen finns på plats under hela aktiviteten.

Paintballutrustning, så som markör, luftflaska med mera förvaras i regel inte ihopmonterad. Utan i delar, och man behöver inte något vapenskåp vid förvaring. Som ägare av en markör skall man dock förvara den på en sådan plats att inga obehöriga personer får tag på markören.

I lagen omnämns även max tillåtna effekt på en markör av 68 kaliber. Denna uppgår till 10 joule (vilket är detsamma som ~300 FPS). Markörerna skall därför inte brukas med en högre utgångshastighet än 300 fot per sekund. För kaliber 43 och kaliber 50 gäller andra lagar, även om de praktiska reglerna förblir desamma hos de flesta anläggningar som man kan spela hos. (Alltså 300 fot per sekund)

En markör som modifieras på ett sådant vis att den skjuter en projektil eller ampull märkbart större än standardstorleken på kaliber 68 klassas inte längre som ett licensfritt luftvapen och kräver licens.

När man avfyrar en markör så skall en godkänd ASTM eller CE godkänd mask användas. Mask skall bäras inte bara av den som avfyrar markören, utan alla i dess omgivning. Detta är en av de viktigaste reglerna inom paintball och inget som skall tas med lätthet. Blir man träffad i ögat av en paintballkula är risken nämligen överhängande att man förlorar synen på det ögat. Det är därför viktigt att man alltid bär en mask som är godkänd och är i gott skick.

Olika tillverkare rekommenderar olika saker gällande linserna. Vissa menar att dessa skall bytas efter första träffen, andra efter några stycken. En sak är viktig dock och det är att se till att linsen är i bra skick. Använd inte en lins som är mer än 5 år gammal. Linserna är gjorda av ett plastliknande material som blir mer sprött med tiden.