Digitala biljetter till walkon spel vid Delta Park anläggningen ute i Märsta. Visa upp orderbekräftelsen för biljetten vid spel för att använda dem.

Här kan ni även beställa boll till eventen!